Bernard Stiegler, francuski filozof, dyrektor Instytutu Badań i Innowacji przy Centre Pompidou, założyciel stowarzyszenia Ar Industrialis. Jedna z najważniejszych postaci dwudziestopierwszowiecznej filozofii francuskiej i współczesnej filozofii techniki. Podstawową pracą Stieglera jest tryptyk La Technique et le temps [Technika i czas] (1994, 1996, 2001). W swoich kolejnych pracach dąży do wypracowania nowej krytyki ekonomii politycznej obierając za punkt wyjścia pytanie o technikę w bezpośrednim powiązaniu z przekształceniami naukowymi i technologicznymi ery antropocenu.