Celem Grow Your Own Cloud (GYOC) jest stworzenie nowych typów infrastruktury danych – pozwalających na to, by dane pozostały otwarte i dostępne dla wszystkich, oraz tworzących nowe możliwości dla zielonej przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynków, a jednocześnie obalających koncepcję sprywatyzowanej cyfrowej gospodarki informacyjnej.

Inicjując tego typu miejsca badań, GYOC bada nowe naukowe metody pracy z biologicznym przechowywaniem danych. To jedna z najważniejszych, rodzących się na naszych oczach technologii, która pomoże zapobiec zaostrzaniu trwającego kryzysu klimatycznego przez przemysł danych.

GYOC otrzymało wiele międzynarodowych nagród, w tym UN Summer of Solutions (2019), Prix BLOXHUB (2019), Interaction Award (2020) i Core77 Design Award (2019). Jej pomysłodawcy występowali przed publicznością w ONZ podczas Światowego Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego (2019), The UN Climate Change Conference COP25 i rozmaitych wydarzeń przy okazji szczytu w Davos (2020).

Główny zespół projektu tworzą jego inicjatorzy Cyrus Clarke (Wielka Brytania) i Monika Seyfried (Polska) – projektanci i artyści działający na styku nauki, technologii i sztuki. Współpracują z nimi również Jeff Nivala, główny badacz w Molecular Information Systems Lab (MISL) na Uniwersytecie Waszyngtońskim, i Annelie Berner, główna badaczka w Copenhagen Institute of Interaction Design Research oraz abNormal Studios.