Jack Halberstam jest wykładowcą Gender Studies i języka angielskiego na Uniwersytecie Columbia oraz autorem książek, m.in. Female Masculinity (1998), Przedziwna sztuka porażki (2011, wyd. pol. 2018), Wild Things: The Disorder of Desire (2020). „Places Journal” nagrodziło Halberstama w 2018 roku za innowacyjne publiczne osiągnięcia naukowe dotyczące relacji między płcią kulturową, seksualnością i środowiskiem zbudowanym. Halberstam kończy teraz drugą część opracowania na temat dzikości pt. Unworlding: An Aesthetics of Collapse.