Niki Analyti jest absolwentką Athens School of Fine Arts. W czasach, gdy kawałki naszej świadomości są przechowywane w strumieniu informacji, a dwoistość natury próbuje połączyć się z kodem binarnym, jej prace składają się z elementów ludzkiej kondycji zapisanych na materiałach technologicznych. W trakcie swojej kariery akademickiej brała udział w licznych projektach, była częścią programu Survival Kit (Asfa + Academie der Bildenden Künste München), brała udział w Be My Guest w Lenbachhaus i Kunstbau München. Byłą też finalistką Hack the Book-Hackathon Onassis Cultural Centre – Europeana Space Network. Uczestniczyła w wystawach grupowych i warsztatach w Grecji i za granicą.