Projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla.

Samojezdny traktor bez kierowcy przemierza hektary pól, kierując się danymi przekazywanymi w czasie rzeczywistym z unoszącego się w powietrzu drona. Odległy scenariusz? Już od jakiegoś czasu big tech wkracza do sektora rolno-spożywczego, skupiając coraz więcej władzy i przejmując środki produkcji w tej branży. Kto kontroluje współczesny system żywnościowy? Wielkie korporacje nie szczędzą środków, aby uzależnić od siebie coraz więcej gospodarstw oraz nadzorować uprawy i łańcuchy dostaw. Punktem wyjścia podczas debaty będą rosnące wpływy platform w rolnictwie i branży spożywczej. Technologiczna modernizacja opakowana smart rozwiązaniami w rzeczywistości przejmuje środki produkcji, prowadząc do kolonizowania natury i monopolizowania rynku żywności.

Być może innowacje w rolnictwie nie muszą pochodzić od wielkich korporacji? Może nowe narzędzia technologiczne mogą powstawać w obrębie rolniczych społeczności skupionych w spółdzielniach czy nieformalnych grupach, a następnie funkcjonować jako dostępne dla wszystkich technologie open source? Razem z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się również nad tym, jak nowe technologie mogą wspierać rolników pracujących w nurcie agroekologii. Jakie własne, alternatywne i innowacyjne technologie już rozwija agroekologia? Jakie oddolne działania oparte na technologiach open source mogą wspierać mniejszych rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa i kooperatywy oraz realizujących bardziej bezpośrednie sposoby dystrybucji zdrowej żywności?

Andrea Beste jest naukowczynią zajmującą się rolnictwem i ekspertką w zakresie badań gleby. Studiowała geografię na uniwersytecie w Mainz ze specjalizacją ze „specyficznego miejscowo rolnictwa w obszarach tropikalnych i strefie umiarkowanej”, a tytuł doktorski w dziedzinie nauk rolniczych (organiczna i konwencjonalna produkcja upraw) uzyskała na uniwersytecie w Giessen. Założycielka Institute for Soil Conservation & Sustainable Agriculture. Od 2008 roku pracowała jako niezależna doradczyni Parlamentu Europejskiego, niemieckiego Bundestagu i różnych niemieckich parlamentów federalnych w zakresie polityk środowiskowych, rolnych i żywnościowych. Od 2017 roku jest stałą członkinią grupy ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej Komisji Europejskiej. Od 2020 roku jest również członkinią Global Soil Biodiversity Initiative.

Karolina Jarmołowska z zawodu jest tłumaczką i wykładowczynią akademicką. Miłośniczka jedzenia opartego na prostych, lokalnych produktach dobrej jakości. Współtwórczyni Targu Pietruszkowego na krakowskim Podgórzu – jedynego targu rolnego w Polsce zrzeszonego w sieci Earth Markets Slow Food. Wiceprezeska Fundacji Targ Pietruszkowy.

Paweł Kobielus urodził się w Wadowicach i od dziecka związany jest ze wsią. Ekoogrodnik i rolnik. W 1990 roku założył gospodarstwo ekologiczne Brzozowy Gaj. W 2012 roku był głównym inicjatorem projektu Ekoosada Opolnica, w ramach którego stworzył modelowe gospodarstwo Siedlisko Natury. Propagator samowystarczalności, upraw naturalnych i biobudownictwa. Poszukiwacz alternatywnych, przyjaznych dla środowiska sposobów życia.

Kuba Kulesza na co dzień pracuje jako projektant w firmie Evidence Prime, gdzie buduje Laser.ai – system komputerowy do automatyzacji przeglądów systematycznych w naukach medycznych. Jest współzałożycielem i koordynatorem kolektywu badawczo-projektowego Grupa Robocza, w ramach którego organizuje warsztaty projektowe, szkolenia i panele dyskusyjne. Obecnie grupa rozwija program Minimum Viable Utopia, którego głównym celem jest opracowanie strategii działania w rzeczywistości zdominowanej przez procesy komputacyjne. W ramach programu trwają prace nad seminarium o postplatformach. Kuba Kulesza jest też współautorem kursu Projektowanie społeczne na katowickim ASP. Prowadzi zajęcia z psychologii dla projektantów na UX & Product Design na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jako ekspert odpowiada też za etap strategii i definiowania produktu na studiach podyplomowych User Experience Design / Product Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jest członkiem zarządu i boksuje w Instytucie Rozwoju Sportu w Krakowie.

Jan Skoczylas jest tłumaczem i autorem tekstów, publikuje m.in. w miesięczniku „Dzikie Życie” i „Zielonych Wiadomościach”. Członek Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Kooperatywy Spożywczej Dobrze i Nyeleni Polska, przez wiele lat był redaktorem „Zielonych Wiadomości”. Absolwent anglistyki i szkolenia Strażników Klimatu w PNRWI. W wolnych chwilach chodzi po górach i lasach.

Weronika Koralewska jest projektantką programów edukacyjnych, facylitatorką, koordynatorką i trenerką w nurcie edukacji nieformalnej. Z wykształcenia politolożka. Ma duże doświadczenie w dziedzinie edukacji ekologicznej, głębokiej ekologii, suwerenności żywnościowej, edukacji międzykulturowej oraz sztuki. Niezależna konsultantka wielu organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą. Współzałożycielka fundacji Agro-Perma-Lab, kuratorka ścieżki krytycznej oraz UX/UI designer w projekcie Muzeum Supermarketu. Członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska.