Żyjemy w czasach niepokoju i ciągłego kryzysu, w świecie podzielonym i fragmentarycznym. Od skrajności – czerpania korzyści z pandemii COVID-19 lub doznawania z jej powodu cierpienia – po fałszywe możliwości wyboru między neoliberalizmem a neofaszyzmem – żyjemy w świecie, w którym łatwo jest zakładać, że nawet jeśli nie sama choroba, to konflikt, sprzeciw i apatia zostaną z nami już na stałe. Pojawienie się takiego myślenia można powiązać z cyfrowymi technologiami fragmentacji, które wspierają najbardziej odłączone, a mimo to najpotężniejsze jednostki żyjące na naszej planecie, pozostawiając reszcie życie w bańkach histerii. Dodatkowo ułatwiają to dostarczające dopaminę algorytmy, które preferują to, co sensacyjne i oburzające. Te podziały dotyczą nie tylko mediów społecznościowych, które przechwyciły nasze kanały wiadomości, sieci telefoniczne i media, ale również systemów AI oraz inwazyjnych technologii biometrycznych, dzielących nas na podstawie traum z przeszłości, tworzących rasistowskie, seksistowskie, klasistowskie i geograficzne formy segregacji.

Czy jednak takie jest właściwe przeznaczenie technologii, nie mówiąc już o ludziach i planecie? Ramesh Srinivasan pokaże, że wcale nie musi tak być, posiłkując się przykładami z całego świata oraz używając filozoficznych i konceptualnych narzędzi, które umożliwiają wyobrażenie sobie na nowo wszelkiego rodzaju systemów. To otwiera możliwość nowego zrozumienia tego, czym jest sama technologia. Wykład toruje drogę dla socjotechnicznych utopii, które każą nam zadać sobie pytania o to, co to znaczy być człowiekiem i czy naprawdę umiemy nawiązywać relacje między sobą (z ludźmi i nieludźmi) oparte na wzajemności i poczuciu wspólnoty. Zamiast rozpoczynać i kończyć wykład w krainie spekulacji i teorii Ramesh Srinivasan przedstawi liczne przykłady wskazujące drogę naprzód w kierunku międzybycia i wewnętrznego powiązania. Taką, która zamiast wymazywać czy zaciemniać, celebruje różne sposoby posiadania wiedzy, bycia i wierzenia.

Ramesh Srinivasan wykłada na Wydziale Studiów Informatycznych i Designu / Media Art UCLA. Jest autorem książek: Whose Global Village? Rethinking How Technology Impacts Our World (2017), After the Internet (z Adamem Fishem, 2017) oraz Beyond the Valley (2019), która w rankingu „Forbesa” znalazła się w pierwszej dziesiątce książek z kategorii „Tech”. Jest założycielem Digital Cultures Lab, działającego na całym świecie i oferującego unikalną, zorientowaną na ludzi analizę nowych technologii. Ramesh Srinivasan uzyskał dyplomy w Stanfordzie, Harvardzie i MIT Media Laboratory. Wspierał inicjatywy związane z kampanią wyborczą Berniego Sandersa (2020) i Komitetem Polityki Innowacji Biden/Harris (2020), a także doradzał wielu innym postaciom z życia publicznego. Regularnie publikuje m.in. w „Guardianie”, „Al Jazeera English”, „Washington Post” i „Los Angeles Times”. Często występuje na antenie NPR, The Young Turks, Democracy Now!, MSNBC, BBC, CNN i w innych mediach, wypowiadając się na tematy na styku technologii, innowacji, polityki, biznesu i społeczeństwa.