Michał Krzykawski, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Pracuje na rzecz budowania dialogu między myśleniem filozoficznym, techniką i naukami w kontekście wyzwań, jakie niesie za sobą transformacja cyfrowa. Autor wielu prac z zakresu współczesnej filozofii i literatury francuskiej, filozofii techniki, nauki i ekonomii politycznej, m. in.: Bifurcate. ‘There Is no Alternative’ (pod redakcją Bernarda Stieglera i Kolektywu Internacja, Paris 2020, London 2021) i Inne i wspólne. Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii (Warszawa 2017).