Nick Couldry jest socjologiem mediów i kultury. Wykłada komunikację medialną i teorię społeczną w London School of Economics and Political Science, a od 2017 roku jest asystentem w Berkman Klein Center for Internet and Society na uniwersytecie Harvarda. Jesienią 2018  wykładał gościnnie na MIT. Wspólnie z Clemencia Rodriguez odpowiadał za rozdział o mediach i komunikacji w raporcie Międzynarodowego Panelu ds. Postępu Społecznego z 2018 roku: www.ipsp.org. Jest autorem i redaktorem czternastu książek, m.in. The Mediated Construction of Reality (z Andreasem Heppem, Polity, 2016), Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice (Polity 2012) oraz Why Voice Matters (Sage 2010). Jego najnowsza książka to Media: Why It Matters (Polity, 2019).