We współpracy z Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Ideologowie i marketingowcy tego, co nazywa się „cyfrową dysrupcją”, twierdzą, że musimy się dostosować do przyspieszającego rozwoju technologii, jako pretekstu używając argumentu, że współczesne społeczeństwa w dużej mierze akceptują cyfrowe technologie. Dowodzą, że transformacja cyfrowa jest nieunikniona: nie możemy negocjować „prawa” dysrupcji, który wkrótce uderzy w miejsca pracy, zdrowie publiczne, szkoły, uczelnie, miasta i państwa. Zamiast tego jako jednostki, organizacje i społeczeństwa mamy okazać „wytrwałość” i przetrwać te zmiany w imię „uczenia się przez całe życie” (znanego również jako „kapitalizm 24/7”).

Jak możemy zakwestionować technokratyczną ideologię cyfrowej i przeorganizować technologie krzemowe tak, żeby wytworzyć jakiś rodzaj kontrdysrupcji? Paneliści zajmą się tą kwestią w oparciu o kilka zagadnień omówionych w książce Bifurcate: „There Is No Alternative”, red. Bernard Stiegler i kolektyw Internation, przeł. Dan Ross, Open Humanities Press, London 2021.

Anne Alombert wykłada filozofię na Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Jej badania koncentrują się na relacji między wiedzą a techniką w pracach Gilberta Simondona, Jacques’a Derridy i Bernarda Stieglera oraz na antropologicznych, politycznych, psychicznych i społecznych wyzwaniach związanych z użyciem technologii cyfrowych. Uczestniczyła w tworzeniu programu badawczego Plaine Commune Territoire Apprenant Contributif; wraz z Bernardem Stieglerem i kolektywem Internation napisała książkę Bifurcate. „There Is No Alternative” (2021).

Dr Gaël Giraud jest absolwentem École Normale Supérieur (Ulm) oraz École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE). Doktorat z matematyki stosowanej uzyskał w paryskiej École Polytechnique. Przed dwa lata pracował w Czadzie jako nauczyciel matematyki i fizyki w liceum prowadzonym przez Jezuitów. Tam założył świetlicę dla dzieci ulicy (działającą do dziś). Jest starszym badaczem w dziedzinie ekonomii w CNRS, opublikował około 30 artykułów w recenzowanych czasopismach branżowych, wydał 4 książki i był promotorem około 20 doktorantów. W latach 1999-2004 pracował jako inżynier ilościowy i doradca naukowy banków inwestycyjnych. W 2004 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W 2009 roku był nominowany do nagrody dla najlepszego francuskiego młodego ekonomisty (przyznawanej przez dziennik Le Monde). W 2013 otrzymał święcenia kapłańskie. W 2015 roku założył i stanął na czele Katedry Energii i Dobrobytu (Energy and Prosperity Chair – ENS, X, ENSAE). W latach 2015-2019 był głównym ekonomistą i dyrektorem wykonawczym Francuskiej Agencji Rozwoju (AFD). Od 2017 roku jest stałym członkiem Nantes Institute for Advanced Studies, a od 2018 roku profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stellenbosch w RPA. Od 2020 roku jest również doktorem teologii oraz profesorem prowadzącym badania na Uniwersytecie Georgetown, gdzie pełni rolę dyrektora-założyciela Georgetown Environmental Justice Program.

Michał Krzykawski, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Pracuje na rzecz budowania dialogu między myśleniem filozoficznym, techniką i naukami w kontekście wyzwań, jakie niesie za sobą transformacja cyfrowa. Autor wielu prac z zakresu współczesnej filozofii i literatury francuskiej, filozofii techniki, nauki i ekonomii politycznej, m. in.: Bifurcate. ‘There Is no Alternative’ (pod redakcją Bernarda Stieglera i Kolektywu Internacja, Paris 2020, London 2021) i Inne i wspólne. Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii (Warszawa 2017).

Daniel Ross uzyskał doktorat na Uniwersytecie Monash w 2002 roku. Jest autorem książek Violent Democracy (2004) oraz Psychopolitical Anaphylaxis: Steps Towards a Metacosmics (2021). Współreżyserował (wraz z Davidem Barisonem) pełnometrażowy film dokumentalny Ister, który miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie w 2004 roku i został nagrodzony w Montrealu i Marsylii. Podczas kręcenia tego filmu poznał francuskiego filozofa Bernarda Stieglera, a następnie wydał 11 tomów tłumaczeń jego prac na angielski; ostatnio The Age of Disruption: Technology and Madness in Computational Capitalism (2019) oraz Nanjing Lectures 2016–2019 (2020), a także pracę zbiorową autorstwa Stieglera i kolektywu Internation pt. Bifurcate: „There Is No Alternative” (2021).