Pierwsza część wykładu skoncentrowana będzie na pojęciu kolonializmu danych, które wyjaśnia powstanie nowego porządku społecznego opartego nie na wydobyciu surowców czy pracy, ale na zawłaszczeniu ludzkiego życia poprzez dane. Ten nowy rodzaj kolonializmu już skutkuje nierównym układem społecznym, który ogranicza ludzką wolność i autonomię, a opór wobec niego będzie wymagał wdrożenia strategii, jakie przez stulecia wypracowało myślenie dekolonialne. Druga część dotyczyć będzie zastosowania technologii nadzoru na granicach jako przykładu kolonializmu danych, który ma na celu kontrolowanie ruchu osób migrujących i prowadzenie przeciwko nim cyfrowej wojny.

 

Ulises Ali Mejías (ulises.mejias@oswego.edu; www: ulisesmejias.com) jest wykładowcą studiów komunikacyjnych i dyrektorem Institute for Global Engagement na State University of New York, Oswego. Zajmuje się krytycznymi studiami internetowymi, filozofią i socjologią technologii, a także ekonomią polityczną mediów cyfrowych. Jest autorem książki Off the Network: Disrupting the Digital World (University of Minnesota Press, 2013) oraz napisanej wraz z Nickiem Couldrym The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism(Stanford University Press, 2019).