Więcej informacji:

Zapisy na warsztaty pod linkiem
#Feralizing program warsztatów

 

Agata Kowalewska jest artystką i doktorantką na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się szczególnie przestrzeniami konfliktu ludzko-nieludzkiego, dzikością oraz pozaludzkimi kulturami i często współpracuje z badaczami z różnych dziedzin. Łącząc w sobie sztukę i badania naukowe, jej prace snują opowieści: o morskim ogniu – toksycznych, świecących bruzdnicach kwitnących w umierającym Bałtyku, o świńskim seksie i polityce czystości, o kulturze bobrów w miastach i o tym, dlaczego powinniśmy pozwolić niektórym drzewom umrzeć.

Jacob Eriksen jest artystą, badaczem i wykładowcą Sound Studies and Sonic Arts na Berlin University of the Arts. Jego badania dotyczą podejścia do relacji więcej-niż-ludzkich poprzez krytyczny posthumanizm w sztukach dźwiękowych. Jego własna praktyka twórcza często skupia się na syntetycznych dronach, ambientach i hałasach w formie performansów, instalacji i wideo. Jest członkiem kolektywu artystyczno-teoretycznego Listening-With oraz berlińskiego sympozjum badawczego Sonic Thinking.