Po wystawie Seeing Stones and Spaces Beyond the Valley / Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną oprowadzają Ewa Kozik i Bartosz Frąckowiak.