Po wystawie Seeing Stones and Spaces Beyond the Valley / Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną oprowadzają Mirosław Filiciak i Kuba Piwowar.

Mirosław Filiciak jest medioznawcą. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną. Od wielu lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Autor książek: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej (2006), Media, wersja beta (2014) oraz wspólnie z Alkiem Tarkowskim Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty (2015). Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej.

Kuba Piwowar jest socjologiem i kulturoznawcą, specjalizuje się w społeczno-kulturowych aspektach technologii, nowych mediach i badaniach rynku; zajmował się zwłaszcza zagadnieniem wykluczenia algorytmicznego. Doktoryzował się na Uniwersytecie SWPS, gdzie pracuje badawczo i naukowo. Od 2008 roku pracuje też w Google, gdzie był analitykiem, a obecnie doradza kluczowym partnerom biznesowym w Polsce przy procesach transformacji cyfrowej. Współpracuje też z polskimi i międzynarodowymi organizacjami (Open for Business i We Are Open) działającymi na rzecz równości i różnorodności w miejscu pracy. Publikował w „Kulturze Współczesnej” i „Humanizacji Pracy”, jest współautorem rozdziałów w książkach z zakresu badań marketingowych; swoją pracę naukową prezentował na konferencjach w Polsce, Izraelu i Niemczech. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Absolwent socjologii na Uniwersytecie SWPS, podyplomowych Gender Studies w IBL PAN, historii sztuki w Collegium Civitas oraz Marketing Academy na University of Pennsylvania.