Kiedy w 1914 roku Henri Bergson mówił o wybuchu pierwszej wojny światowej, utrzymywał, że za konflikt odpowiada zwrot Niemiec w stronę przemysłowości i mechanizacji, który zamiast „uduchowienia materii” spowodował „mechanizację ducha”. Później w Dwóch źródłach moralności i religii (1932) stwierdził, że nowoczesne wojny są powiązane z industrialnymi cechami cywilizacji. Analiza ta ma niewiele wspólnego z nowoczesnymi maszynami wojennymi, dotyczy bowiem raczej relacji człowieka z technologią. Innymi słowy, wojna jest rezultatem „konfliktu organów”. W 1948 roku Norbert Wiener w książce Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie odpowiedział Bergsonowi, twierdząc, że opozycja mechanizmu i witalizmu wynika ze źle sformułowanego pytania – teraz bowiem przezwycięża ją cybernetyka. Czy ta ewolucja maszyn wpłynęła na krytykę Bergsona? Jak powinniśmy ujmować relację między wojną i maszyną w obecnych czasach? Odpowiadając na te pytania, Yuk Hui rozwinie pojęcie negatywnej organologii i dokona jego kontekstualizacji w obecnych warunkach.

Yuk Hui napisał pracę doktorską pod kierunkiem francuskiego filozofa Bernarda Stieglera w londyńskim Goldsmiths College, a habilitację z filozofii uzyskał na Uniwersytecie Leuphana w Niemczech. Jest autorem kilku monografii przetłumaczonych na kilkanaście języków, m.in. On the Existence of Digital Objects (2016), The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics (2016), Recursivity and Contingency (2019) oraz Art and Cosmotechnics (2021). Był inicjatorem i od 2014 roku organizatorem Research Network for Philosophy and Technology, a także od 2020 roku jurorem Berggruen Prize for Philosophy and Culture. Obecnie wykłada na City University w Hong Kongu.