Bartosz Frąckowiak jest kuratorem, reżyserem i badaczem kultury, a także wicedyrektorem Biennale Warszawa. W latach 2014–2017 był wicedyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz kuratorem Międzynarodowego Festiwalu Prapremier. Kurator serii wykładów performatywnych organizowanych we współpracy z Fundacją Bęc Zmiana (2012). Reżyser przedstawień, m.in. Komornicka. Biografia pozorna (2012); W pustyni i w puszczy. Z Sienkiewicza i z Innych W. Szczawińskiej i B. Frąckowiaka w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (2011); wykładu performatywnego Sztuka bycia postacią (2012), Afryki Agnieszki Jakimiak (2014), Granic Julii Holewińskiej (2016), Workplace Natalii Fiedorczuk (2017) oraz dokumentalno-śledczego spektaklu Modern Slavery (2018). Publikował w pismach teatralnych i społeczno-kulturalnych: „Autoportret”, „Dialog”, „Didaskalia”, „Krytyka Polityczna”, „Teatr”. Wykładowca SWPS w Warszawie, współkurator I i II edycji Biennale Warszawa.

terra0 to grupa artystyczna rozwijająca prototypy oparte na sieci Ethereum, których celem jest stworzenie warunków dla rezyliencji ekosystemów poddanych automatyzacji. Inicjując powiązaną z danym terytorium Zdecentralizowaną Autonomiczną Organizację (DAO), terra0 dąży do stworzenia rozszerzonych technologicznie ekosystemów, które są bardziej rezylientne i mogą działać jako agenci w swoim własnym imieniu w ramach uprzednio ustalonego zestawu reguł ekonomicznych. Prace terra0 były pokazywane m.in. na 17. Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia, podczas Ars Electronica, Biennale de Lyon, w Drugo More, Furtherfield Gallery, Schinkel Pavillon, na transmediale oraz Vienna Biennale.

Celem Grow Your Own Cloud (GYOC) jest stworzenie nowych typów infrastruktury danych – pozwalających na to, by dane pozostały otwarte i dostępne dla wszystkich, oraz tworzących nowe możliwości dla zielonej przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynków, a jednocześnie obalających koncepcję sprywatyzowanej cyfrowej gospodarki informacyjnej.

Inicjując tego typu miejsca badań, GYOC bada nowe naukowe metody pracy z biologicznym przechowywaniem danych. To jedna z najważniejszych, rodzących się na naszych oczach technologii, która pomoże zapobiec zaostrzaniu trwającego kryzysu klimatycznego przez przemysł danych.

GYOC otrzymało wiele międzynarodowych nagród, w tym UN Summer of Solutions (2019), Prix BLOXHUB (2019), Interaction Award (2020) i Core77 Design Award (2019). Jej pomysłodawcy występowali przed publicznością w ONZ podczas Światowego Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego (2019), The UN Climate Change Conference COP25 i rozmaitych wydarzeń przy okazji szczytu w Davos (2020).

Główny zespół projektu tworzą jego inicjatorzy Cyrus Clarke (Wielka Brytania) i Monika Seyfried (Polska) – projektanci i artyści działający na styku nauki, technologii i sztuki. Współpracują z nimi również Jeff Nivala, główny badacz w Molecular Information Systems Lab (MISL) na Uniwersytecie Waszyngtońskim, i Annelie Berner, główna badaczka w Copenhagen Institute of Interaction Design Research oraz abNormal Studios.