Algorytmy stały się jednym z istotnych narzędzi władzy w kapitalizmie inwigilacji. Przyjazne głosy asystentek w rodzaju Siri, rekomendacje dostosowane do naszych potrzeb i zainteresowań, miła iluzja pozornie bezinteresownej pomocy, rozmaite formy ułatwień, pozwalające nam lepiej „obsługiwać” codzienne życie. W rzeczywistości to algorytmy SI, które wydobywają z nas osobiste dane behawioralne, a w konsekwencji służą jako narzędzie twardej kontroli i inwigilacji.

Czy od miłego kobiecego głosu opartego na algorytmicznych kodach i uczeniu maszynowym już niedaleka droga do monopolizowania globalnej sieci internetowej, prywatno-publicznych partnerstw między korporacjami a państwem, cyfrowej przemocy, wprowadzania kontrolowanego chaosu czy cyberterroryzmu? Podczas wykładu performatywnego kuratorzy opowiedzą m.in. o relacjach między technologią, polityką i autorytaryzmem.

Bartosz Frąckowiak jest kuratorem, reżyserem i badaczem kultury, a także wicedyrektorem Biennale Warszawa. W latach 2014–2017 był wicedyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz kuratorem Międzynarodowego Festiwalu Prapremier. Kurator serii wykładów performatywnych organizowanych we współpracy z Fundacją Bęc Zmiana (2012). Reżyser przedstawień, m.in. Komornicka. Biografia pozorna (2012); W pustyni i w puszczy. Z Sienkiewicza i z Innych W. Szczawińskiej i B. Frąckowiaka w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (2011); wykładu performatywnego Sztuka bycia postacią (2012), Afryki Agnieszki Jakimiak (2014), Granic Julii Holewińskiej (2016), Workplace Natalii Fiedorczuk (2017) oraz dokumentalno-śledczego spektaklu Modern Slavery (2018). Publikował w pismach teatralnych i społeczno-kulturalnych: „Autoportret”, „Dialog”, „Didaskalia”, „Krytyka Polityczna”, „Teatr”. Wykładowca SWPS w Warszawie, współkurator I i II edycji Biennale Warszawa.

Anna Galas-Kosil jest kuratorką, teatrolożką i tłumaczką. Uczestniczyła w przygotowaniach do pierwszej polskiej wystawy na międzynarodowej wystawie scenografii – praskim Quadriennale w 2007 roku, a następnie również w 2011 i 2015 roku. Współpracowała z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Międzynarodowym Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT w Gdyni i z Warszawskimi Spotkaniami Teatralnymi. W latach 2015–2020 była prezeską międzynarodowej sieci On the Move zaangażowanej w kwestie mobilności w sektorze kultury. Do końca 2017 roku zarządzała działem współpracy międzynarodowej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Od 2018 roku jest kuratorką programu międzynarodowego Biennale Warszawa. Współkuratorka I i II edycji Biennale.

Paweł Wodziński jest reżyserem, kuratorem i dyrektorem Biennale Warszawa. Założył i prowadził Towarzystwo Teatralne – stowarzyszenie powołane do promocji współczesnej dramaturgii oraz teatru społecznie zaangażowanego. W latach 2000–2003 był dyrektorem zarządzającym i artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu. W roku 2010 dyrektor programowy 5. Międzynarodowego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT w Gdyni. W latach 2014–2017 był dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz kuratorem Międzynarodowego Festiwalu Prapremier. Jest autorem kilkudziesięciu spektakli, m.in. Solidarność. Rekonstrukcja (2017), Solidarność. Nowy projekt (2017), Globalna wojna domowa (2018) oraz tekstów publikowanych m.in. w „Dwutygodniku”, „Dialogu”, „Teatrze” i polskiej edycji „Le Monde diplomatique”. Wykładowca SWPS w Warszawie, współkurator I i II edycji Biennale Warszawa.