Zespół Forensic Architecture

Eyal Weizman

Shourideh C. Molavi

Nathan Su

Lola Conte

Zac Ioannidis

 

Sergio Beltrán-García

Natalia Orendain

Riley Cavanaugh

Ariel Caine

Lachlan Kermode

Nour Abuzaid,

 

Christina Varvia

Robert Trafford

Elizabeth Breiner

 

We współpracy z 

Laura Poitras/Praxis Films

 

Przy wsparciu

Amnesty International

The Citizen Lab

Narracja

Edward Snowden

Wizualizacja danych

Brian Eno

Wsparcie montażowe

Sarah Su (dźwięk), Bethany Edgoose (obraz)

Przygotowanie Grafiki Wystawy

Morgan Jacob

Dodatkowe wsparcie

Eyebeam Center for the Future of Journalism, CyberPeace Institute, Amnesty International

Projekt mapuje użycie złośliwego oprogramowania Pegasus – stworzonego przez izraelską spółkę NSO Group zajmującą się bronią cybernetyczną – przeciwko obrońcom praw człowieka i dziennikarzom na całym świecie. Rejestruje on doświadczenia i opór globalnego społeczeństwa obywatelskiego w starciu z rosnącą przemocą cyfrową stosowaną przez państwa i korporacje.

Zaczęliśmy ten projekt w 2017 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasi koledzy w Meksyku znaleźli się na celowniku Pegasusa. Później zrozumieliśmy, że także inni nasi znajomi i partnerzy, zajmujący się kwestiami praw człowieka w różnych częściach świata, byli inwigilowani za pomocą tego samego złośliwego oprogramowania. Nie wiedząc o tym, byli złączeni przez podobne doświadczenie przemocy cyfrowej, walcząc zarazem z państwową opresją.

Cyfrowa Przemoc opowiada historię złożonej formy cyfrowego targetowania, za pomocą którego usiłuje się uciszyć i zniwelować sieci kolaboracyjne należące do inwigilowanych osób.

Projekt nabrał kształtu podczas lockdownu, gdy poleganie na zdalnych formach komunikacji sprawiło, że byliśmy jeszcze bardziej podatni na obserwację, a rozproszona wspólnota również zaczęła formować się ponad granicami krajów i kontynentów.

Dowiedzieliśmy się, że NSO Group jest częścią systemu izraelskich spółek zajmujących się bronią cybernetyczną, który powstał na potrzeby izraelskiej masowej inwigilacji codziennego życia Palestyńczyków. Po raz kolejny połączyliśmy siły z Laurą Poitras – która podobnie jak niektórzy z nas ma doświadczenie państwowej inwigilacji i napastowania – aby porozmawiać z targetowanymi aktywistami z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, Indii, Palestyny, Rwandy, Meksyku i Togo. Zaangażowaliśmy w projekt badaczy z The Citizen Lab i Amnesty International oraz słynnego sygnalistę Edwarda Snowdena i muzyka Briana Eno, w celu zmapowania światowego krajobrazu cyberinwigilacji.

Ataki hakerskie rzadko są wycelowane tylko w jednostki. Cyfrowy wirus przemieszcza się jak choroba zakaźna, poprzez sieci współpracy i przyjaźni. Osoby prześladowane cyfrowo cierpią z powodu przemocy w prawdziwym świecie. Poza ukazaniem wielkiej liczby targetowanych aktywistów projekt dokumentuje kolektywne doświadczenie przemocy, które wymaga wspólnych działań.

Nasza trójwymiarowa platforma, wypuszczona w lipcu 2021 roku, została od tego czasu zaktualizowana i pokazuje potwierdzone cele Projektu Pegasus, włącznie z atakami hakerskimi na znaczących działaczy opozycyjnych i obywatelskich w Polsce.

Pegasus w Polsce

W grudniu 2021 roku opublikowano raporty o użyciu Pegasusa przez polskie władze, po tym jak Associated Press i The Citizen Lab ujawniły, że oprogramowanie szpiegujące zostało użyte przeciwko znanym opozycjonistom i krytykom rządów w końcowych tygodniach kluczowych wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

W okresie przed wyborami ataki hakerskie były nieustanne – miały miejsce codziennie, a nawet co godzinę, i ustały dopiero po głosowaniu.

Dokumenty zaprezentowane w styczniu 2022 roku przed polskim senatem ujawniły, że Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) podobno kupiło Pegasusa w 2017 roku z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Cyfrowa Przemoc: Przestrzenna Baza Danych

Projekcja składa się z materiałów wizualnych z ciągle aktualizowanej interaktywnej platformy Forensic Architecture, która mapuje wszystkie znane przypadki związane ze złośliwym oprogramowaniem Pegasus NSO Group.

Projekt opiera się na prawie dwuletnich badaniach otwartych źródeł, w których wykorzystano dziesiątki raportów dotyczących praw człowieka, w tym przede wszystkim raporty The Citizen Lab i Amnesty International, a także akta prawne, setki doniesień prasowych i dziesiątki wywiadów z osobami, które stały się celem ataków przy użyciu Pegasusa.

Niemal 2000 danych w tej matrycy zawiera informacje o licencjach eksportowych, domniemanych zakupach, infekcjach cyfrowych oraz wydarzeniach w świecie fizycznym, takich jak zastraszanie, napaści, zniesławienia i zabójstwa osób, które wedle doniesień są namierzane.

Razem ujawniają one wzorce i korelacje w sposobach działania cyfrowego targetowania przy użyciu Pegasusa: cyberinwigilacja jest ukierunkowana na sieci współpracy i konsekwentnie powiązana ze spektrum fizycznych naruszeń wobec tych osób. Pegasus rozszerza zasięg władzy państwowej, łącząc cyfrowe namierzanie dysydentów i obrońców praw człowieka na uchodźstwie z fizycznym namierzaniem ich kolegów i rodzin nadal przebywających w ojczyźnie.

Aby poszerzyć wymiar doświadczalny tej bazy danych, projekcja i towarzyszący jej dźwięk są efektem współpracy Forensic Architecture z legendarnym kompozytorem Brianem Eno, który przełożył dane na modulowane dźwięki, aktualizowane na bieżąco w miarę kolejnych wydarzeń.

Brian Eno i Forensic Architecture

Digital Violence Platform

https://digitalviolence.org/#/

Historie Pegasusa

Te filmy są częścią większej serii dochodzeń wideo – „The Pegasus Stories” – w której wykorzystujemy platformę do opowiadania historii obrońców praw człowieka i dziennikarzy śledczych z całego świata. Rozmawiali oni zdalnie z Forensic Architecture o swoich doświadczeniach z Pegasusem, mimo że wiedzieli, że może to sprowokować dodatkową inwigilację.

Pegasus w Meksyku; Targetowanie Badaczy Pegasusa w Arabii Saudyjskiej

Forensic Architecture, przy wsparciu Amnesty International. Wywiady we współpracy z Laurą Poitras. Narracja: Edward Snowden.

Forensic Architecture jest agencją badawczą prowadzącą śledztwo we współpracy z zespołami prawnymi, osobami działającymi oddolnie i wspólnotami dotkniętymi państwowymi represjami, agresją policyjną, reżimami granicznymi i przemocą środowiskową.

Forensic Architecture zostało założone ponad dekadę temu, a jego najwcześniejsze projekty były poświęcone mapowaniu fizycznej i architektonicznej przemocy izraelskiego kolonializmu osadniczego w Palestynie. W nowym projekcie pokazujemy, jak te formy dominacji migrują do świata cyfrowego i są eksportowane do innych rządów na całym świecie.