Niniejszy asamblaż opiera się głównie na badaniach i mapach, które powstały we współpracy z innymi osobami, zwłaszcza z Kate Crawford w ramach projektu Anatomy of an AI System oraz dzięki jej książce Atlas of AI. (Yale 2021). Autor współpracował również z Matteo Pasquinellim (praca Nooskop ujawniony – manifest) oraz Evą i Franco Mattesami (projekt My Little Big Data). Materiały powstawały także w ramach badań prowadzonych w SHARE Lab oraz z uwzględnieniem cennych uwag i sugestii Olivii Solis, Vuka Ćosicća, Daphne Dragony, Vladimira Todorovica i Randalla A. Majora.

W obecnej dobie, w XXI wieku, obserwujemy rozwój nowej formy ekstraktywizmu, który sięga do najdalszych zakątków biosfery i najgłębszych warstw istoty ludzkiej – poznawczej i afektywnej. Stos [w nawiązaniu do jego rozumienia w The Stack. On Software and Sovereignty Benjamina H. Brattona – przyp. tłum], na którym opierają się współczesne systemy technologiczne, wykracza daleko poza wielowarstwowy „stos techniczny” obejmujący modelowanie danych, sprzęt, serwery i sieci. Stos w pełnym rozumieniu sięga znacznie dalej – do kapitału, pracy i natury – i wymaga ich ogromnych nakładów. Ta mapa i towarzyszące jej przypisy to jeden wielki, niechlujny zlepek różnych koncepcji i pomysłów zebranych w jeden na wpół spójny obraz – mapę, czy też światopogląd. Koncepcje są tu w większości przedstawione wizualnie w formie alegorii. Wszystkie te alegorie i koncepcje, połączone razem w formie asamblażu, tworzą schemat nadbudowy przypominającej maszynę: superalegorię. W tym sensie mamy do czynienia z niemal fraktalną strukturą alegoryczną – alegorią wewnątrz alegorii, wewnątrz kolejnej alegorii…

Vladan Joler jest naukowcem, badaczem i artystą mieszkającym w Nowym Sadzie. W swojej pracy łączy badania nad danymi, kontrkartografię, dziennikarstwo śledcze, pisarstwo, wizualizację danych, projektowanie krytyczne i wiele innych dyscyplin. Bada i wizualizuje różne techniczne i społeczne aspekty przejrzystości algorytmów, cyfrowego wyzysku pracowników, niewidzialnych infrastruktur i wielu innych współczesnych zjawisk na styku technologii i społeczeństwa. W 2018 roku, we współpracy z Kate Crawford, opublikował Anatomy of an AI System – wielkoskalową mapę i rozbudowany esej, w których badał ludzką pracę, dane i zasoby planetarne wymagane do zbudowania i obsługi urządzenia Amazon Echo. Jego poprzednie opracowanie, zatytułowane Fabryka algorytmów Facebooka, obejmowało pogłębione badania kryminalistyczne i wizualne mapowanie procesów algorytmicznych oraz form wyzysku stojących za tym największym portalem społecznościowym. Inne jego badania, które zostały opublikowane w ostatnich latach przez niezależny kolektyw badawczy SHARE Lab, skupiają się na wojnie informacyjnej, analizie metadanych, wykorzystywaniu historii przeglądania, inwigilacji i architekturze internetu.

Jest kuratorem i organizatorem licznych wydarzeń i spotkań internetowych aktywistów, artystów i badaczy, w tym wydarzeń SHARE w Belgradzie i Bejrucie. Jego artystyczne korzenie sięgają aktywizmu medialnego oraz hakowania gier.