Po zimnej wojnie nadeszła ciepła wojna. Jak przemyśleć niepokoje powodowane przez głębokie wstrząsy systemu światowego i ziemskiego? Jak wyobrazić sobie nowe terytoria współistnienia, kiedy ziemia drży pod naszymi stopami? Jak wyobrazić sobie przestrzeń na bycie człowiekiem pośród chaosu klimatycznego i gwałtownych wahań naszego świata?

Pokój dla klimatu to sposób pomyślenia o bieżących wyzwaniach współistnienia z technosferą: z dala od ujednolicenia i globalizacji natury, z dala od ekwiwalencji nowoczesnych, prawnych przestrzeni międzynarodowych. Wstrząs antropocenu i jego wtargnięcie we współczesne życie stanowią punkt wyjścia; celem jest wyrazić, co znaczyłoby utworzenie ustroju politycznego pozbawionego nadrzędnego planu i połączenie go z przestrzeniami w głębokiej i nagłej transformacji.

Dzisiaj świat poruszany jest przez Ziemię: pokój dla klimatu stanowi projekt wynalezienia nowych przestrzeni dla dyplomacji publicznej, włączającej nowe terytoria zintensyfikowanych procesów ziemskich spowodowanych przez wzrost technologii na skalę planetarną. To właśnie obawy i pilność sprawiają, że projekt zajmujący się chaosem klimatycznym jest pokojowy – nie ze względu na spokój natury, który konceptualizowano podczas długotrwałej stabilności holocenu, ale dlatego, że już nie znamy gruntu, na którym stoimy i musimy wspólnie przemyśleć go na nowo.

Territorial Agency to niezależna organizacja założona przez architektów i urbanistów Johna Palmesino i Ann-Sofi Rönnskog. Łączy współczesną architekturę, sztukę, analizę przestrzenną, rzecznictwo i działania na rzecz wszechstronnych przemian terytorialnych w epoce antropocenu. Prace artystów koncentrują się na wykorzystaniu nauki, architektury i sztuki w kontekście wyzwań stawianych przez zmiany klimatyczne.

Prace Territorial Agency opierają się na szeroko zakrojonej analizie przestrzennej i terytorialnej z wykorzystaniem technologii teledetekcji. Skupiają się na kompleksowym przedstawianiu przemian struktur fizycznych współcześnie zamieszkanych terytoriów. Za pośrednictwem swych prac organizacja zachęca rozmaite środowiska do ponownej oceny ich relacji ze złożonymi przepływami surowców, energii i informacji, wyznaczającymi współczesne granice.

Do najnowszych projektów Territorial Agency należą: Oceans in Transformation, zrealizowany na zlecenie TBA21-Academy, we współpracy z ZKM Critical Zones i Biennale w Tajpej 2020; 2040-Sensible Zone w Barbican Centre (wkrótce); The Sensible Zone na zaproszenie Biennale w Wenecji oraz na Biennale Architektury i Urbanistyki w Seulu; Museum of Oil wraz z Greenpeace, ZKM Reset Modernity i Biennale Architektury w Chicago; Anthropocene Observatory z Arminem Linkem i Anselmem Frankem w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie, basis voor actuele kunst w Utrechcie i w ramach kolekcji Centraal Museum w Utrechcie; Plan the Planet z Architectural Association School of Architecture oraz Graham Foundation; North Anon w The Swedish Centre for Architecture and Design; Museum of Infrastructural Unconscious oraz zintegrowany plan dla regionu Zuiderzee Unfinishable Markermeer. John Palmesino i Ann-Sofi Rönnskog wykładają w Architectural Association School of Architecture w Londynie.

Territorial Agency otrzymała Nagrodę S+T+ARTS (2021) przyznawaną przez Komisję Europejską za innowacje w dziedzinie technologii, przemysłu i społeczeństwa wspierane przez sztukę.