Praca powstała na zamówienie Biennale Warszawa w oparciu o pracę Oceans in Transformations, projekt Territorial Agency zamówiony przez TBA21–Academy, z dodatkowym wsparciem Swedish Cultural Foundation w Finlandii.

Geopolityczne wstrząsy zachodzące w antropocenie to przede wszystkim głębokie transformacje relacji między systemami-światami a systemem Ziemi. Strefa wrażliwa jest najczulszym komponentem naszej żywej planety, łączącym ekosystemy morskie i lądowe w delikatny układ łańcuchów i cykli troficznych. Obecnie jest ona rozdzierana, przecinana i kształtowana na nowo na skutek dynamicznego rozwoju technosfery. Nowy zestaw technologii granicznych, ustanawiających nowe formy dostępu przekształca relacje wewnętrzne i zewnętrzne, włączając i wykluczając nowe podmioty, a także dogłębnie przeobrażając naszą sprawczość.

Nowa figura w procesie tworzenia – technosfera – zupełnie zbija nas z tropu. Od wewnątrz jawi się jako złożona z wszelkich technologii i artefaktów, rozległa warstwa infrastruktury, materiałów, informacji i strumieni energii, rozwinięta za sprawą spalania paliw kopalnych – a więc jako ogromny system stworzony przez ludzi i najwyraźniej pozostający pod naszą kontrolą. Widziana z zewnątrz, technosfera jest wyłaniającym się nowym paradygmatem Ziemi: na poły autonomicznym i samoorganizującym. To nowa postać, którą ledwie rozumiemy i której kontury trudno nam jeszcze rozpoznać. To ogromna maszyna, w której utrzymanie i obsługę zaangażowani są ludzie. To tworząca się dopiero figura wywracająca kwestie sprawczości i podmiotowości, historyczność i granic.

Powstanie technosfery – na którą składają się ludzie, farmy, plantacje, udomowione zwierzęta, złożone sieci infrastruktury, wydobycia surowców, przepływy energii i informacji – odpowiedzialne za wielkie przyspieszenie znamienne dla antropocenu, jest pojęciem z gruntu granicznym. Nie pozwala na dalsze utrzymanie rozróżnień między ludźmi a nieludźmi, kulturą a naturą, nauką a sztuką.

Projekt penetruje delikatne przestrzenie strefy wrażliwej, najbardziej drażliwej i najlepiej odczuwalnej strefy naszej planety, w czasie nasilonych wahnięć i wstrząsów w relacjach między systemami-światami a systemem Ziemi. Na potrzeby tegorocznego Biennale Warszawa Territorial Agency opracowała nową wersję pracy Technologie graniczne – strefa wrażliwa, skupiając się na złożonych technologiach granicznych, które są związane z głębokimi przemianami zachodzącymi w morzach, lasach i rzekach oraz w obszarach wydobywczych wokół Morza Bałtyckiego.

Territorial Agency to niezależna organizacja założona przez architektów i urbanistów Johna Palmesino i Ann-Sofi Rönnskog. Łączy współczesną architekturę, sztukę, analizę przestrzenną, rzecznictwo i działania na rzecz wszechstronnych przemian terytorialnych w epoce antropocenu. Prace artystów koncentrują się na wykorzystaniu nauki, architektury i sztuki w kontekście wyzwań stawianych przez zmiany klimatyczne.

Prace Territorial Agency opierają się na szeroko zakrojonej analizie przestrzennej i terytorialnej z wykorzystaniem technologii teledetekcji. Skupiają się na kompleksowym przedstawianiu przemian struktur fizycznych współcześnie zamieszkanych terytoriów. Za pośrednictwem swych prac organizacja zachęca rozmaite środowiska do ponownej oceny ich relacji ze złożonymi przepływami surowców, energii i informacji, wyznaczającymi współczesne granice.

Do najnowszych projektów Territorial Agency należą: Oceans in Transformation, zrealizowany na zlecenie TBA21-Academy, we współpracy z ZKM Critical Zones i Biennale w Tajpej 2020; 2040-Sensible Zone w Barbican Centre (wkrótce); The Sensible Zone na zaproszenie Biennale w Wenecji oraz na Biennale Architektury i Urbanistyki w Seulu; Museum of Oil wraz z Greenpeace, ZKM Reset Modernity i Biennale Architektury w Chicago; Anthropocene Observatory z Arminem Linkem i Anselmem Frankem w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie, basis voor actuele kunst w Utrechcie i w ramach kolekcji Centraal Museum w Utrechcie; Plan the Planet z Architectural Association School of Architecture oraz Graham Foundation; North Anon w The Swedish Centre for Architecture and Design; Museum of Infrastructural Unconscious oraz zintegrowany plan dla regionu Zuiderzee Unfinishable Markermeer. John Palmesino i Ann-Sofi Rönnskog wykładają w Architectural Association School of Architecture w Londynie.

Territorial Agency otrzymała Nagrodę S+T+ARTS (2021) przyznawaną przez Komisję Europejską za innowacje w dziedzinie technologii, przemysłu i społeczeństwa wspierane przez sztukę.