Fantastyka naukowa jako praktyka pozwalająca na żywo budować społeczności i naprawiać teraźniejszość za pośrednictwem przyszłości

Warsztaty Wyobrażenia możliwych przyszłości to czas i przestrzeń na to, by się zatrzymać i zastanowić. Kiedy ostatnio zapisaliście swoje myśli albo krótką, wymyśloną historyjkę? Kiedy ostatnio popuściliście wodze fantazji? Praktykę budowania i opowiadania historii można odnaleźć w każdym społeczeństwie na świecie. Ten rytuał od zarania dziejów zbliżał ludzi, był sposobem na odpędzanie lęków, wyobrażanie sobie przyszłości, przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie, a także nawiązywanie więzi z tym, co nie należy do ludzkiego świata.

Praca z węzłami Sieci zaufania rozpoczyna się od interakcji pomiędzy uczestnikami oraz dyskusji na temat regionalnych i globalnych zagadnień dotyczących takich problemów jak kryzys klimatyczny, migracje, sieci i technologie. Następnie uczestnicy i uczestniczki zostaną zaproszeni do stworzenia spekulacyjnych opowieści o możliwych przyszłościach w ich regionie za pomocą prostego zestawu narzędzi pisarskich.

Poprzez wyrażenie w tych historiach obaw i nadziei dotyczących przyszłości działanie to może pozwolić zrozumieć i naprawić teraźniejszość, a także wyobrazić sobie lepsze jutro.

Zapisy zamknięte

Kyriaki Goni jest artystką urodzoną i mieszkającą w Atenach. Pracuje w różnych dziedzinach i z różnymi technologiami, tworząc rozbudowane, wielowarstwowe instalacje. Łączy to, co lokalne, z tym, co globalne, krytycznie odnosząc się do kwestii technologii, a w szczególności do problematyki nadzoru, rozproszonych sieci i infrastruktur, ekosystemów, relacji między ludźmi oraz między ludźmi i podmiotami innymi niż ludzkie. Jej prace były wystawiane na całym świecie na pokazach indywidualnych i grupowych. Ostatnie wystawy indywidualne tej artystki prezentowano w galeriach Onassis Stegi w Atenach, Aksioma w Lublanie oraz Drugo More w Rijece. Wystawy zbiorowe, w których brała udział, to m.in. Ars Electronica Festival, 13. Biennale w Szanghaju, Transmediale 2020, 5. Biennale Designu w Stambule, Glass Room w San Francisco, Triennale w Melbourne. Jest absolwentką Delfina Foundation (2019) i laureatką stypendiów, m.in. Allianz Kulturstiftung (2021) i Niarchos Artworks (2018). Jej najnowsza praca, Data Garden, otrzymała grecką nagrodę państwową INSPIRE (2020). Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych i korporacyjnych. Ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych w Atenach, uzyskując tytuł magistra sztuk cyfrowych. Wcześniej uzyskała tytuły licencjata i magistra antropologii kulturowej i socjologii rozwoju na Uniwersytecie w Lejdzie. Więcej informacji na temat artystki można znaleźć na stronie: kyriakigoni.com.