Realizację pracy rozpoczęto na zamówienie partnerów z The New Networked Normal (NNN). Jesienią 2018 roku ogłosili oni trzy zamówienia, które miały zostać opracowane na potrzeby nnn.freeport.global. The New Networked Normal zajmuje się badaniami nad sztuką, technologią i obywatelskością w dobie internetu i stanowi projekt partnerski, w którym udział biorą Abandon Normal Devices (Wielka Brytania), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB, Hiszpania), The Influencers (Hiszpania), Transmediale (Niemcy) i STRP (Niderlandy). Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym programu Kreatywna Europa.

Sieci zaufania to dzieło z gatunku nomadycznych – ciągle rozwijające się i przystosowujące się do różnych miejsc, wzrastające dzięki uczestnictwu i wkładowi rozmaitych odbiorców. Instalacja multimedialna składa się z sieci węzłów nomadycznych offline, poematu o początkach Sieci zaufania, flagi Sieci zaufania oraz nowo opracowanego schematu Sieci zaufania w Warszawie.

Praca ta wyrasta na gruncie obserwacji głęboko zakorzenionych w czasie sieci i połączeń powstałych na archipelagu na Morzu Egejskim. Wyspy Egejskie ukształtowały się pod wpływem trzech głównych sił: tektonicznej, wulkanicznej i eustatycznej. Wyspiarski charakter i infrastruktura archipelagu stworzyły warunki korzystne dla powstania takiej sieci. Wyspy mogą się wydawać odcięte od świata, ale są też przestrzenią ruchu i relacji. Wyspa i wyspiarska egzystencja łączą w sobie izolację i skomunikowanie, dzięki czemu pozwalają przemyśleć na nowo przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sieci.

W pewnym sensie każda wyspa jest zaledwie wycinkiem obszerniejszej całości, która zawiera małe lokalne sieci łączące dwie wyspy lub więcej. Rozciągają się one jednak na tyle daleko, by objąć cały archipelag, w tym nas samych, doświadczających siebie nawzajem i ze sobą połączonych, jak połączone są zbiorniki wodne czy węzły sieci.

Węzły nomadyczne Sieci zaufania w trybie offline połączone są z technologiami takimi jak P2P i Międzyplanetarny System Plików (InterPlanetary File System, IPFS) w celu rozproszonego przechowywania danych odpornych na próby cenzurowania i kontroli. Węzły nomadyczne w instalacji aktywowane są przy udziale publiczności.

Widzowie proszeni są o podłączenie się za pomocą swojego urządzenia do węzła nomadycznego i przedstawienie krótkiej, wymyślonej historii na temat możliwych scenariuszy przyszłości w ich regionie, dotyczących zwłaszcza kryzysu klimatycznego, migracji i pozytywnych lub negatywnych skutków wdrażania technologii. Jak będzie wyglądało życie w Warszawie za dwadzieścia lub pięćdziesiąt lat? Jakie są obawy, pragnienia i nadzieje związane z możliwą przyszłością? Czy istnieją technologie lub przedmioty, które będą miały kluczowe dla niej znaczenie?

Sieciach zaufania fikcję w czasie rzeczywistym wykorzystuje się jako metodę budowania społeczności, zbiorowego spekulowania i zdecentralizowanego opowiadania historii. W węźle nie są przechowywane żadne dane osobowe. Zapisywana jest tylko nazwa miasta, w którym opowiadanie zostało przesłane. Opowieści udostępnione w węźle wędrują razem z nim i są częścią instalacji. Historie w węzłach Sieci zaufania są dostępne wyłącznie bezpośrednio i indeksowane jako kryptograficzne funkcje skrótu (hasze) na stronie: archipelago2092.xyz.

2022 ©Kyriaki Goni

Poemat narracyjny o początkach Sieci zaufania

Dźwięk grecki, napisy angielskie i polskie, czas trwania: 6′33″

Układ złożony z fragmentów skamieniałego szkieletu słonia karłowatego (Elephas tiliensis) znalezionego na wyspie Tilos i systemu sztucznej inteligencji prezentuje opowieść o powstaniu sieci na Wyspach Egejskich i Morzu Śródziemnym. Czerpiąc z paleontologii, geologii i biologii ewolucyjnej, ta na wpół fikcyjna narracja skupia się na zbiorowej egzystencji, spotkaniach i synergiach.

Węzeł nomadyczny II

Media mieszane, 42 × 30 × 5 cm

Węzeł jest częścią zlokalizowanej sieci cyfrowej P2P offline działającej na bazie Międzyplanetarnego Systemu Plików (InterPlanetary File System, IPFS) – protokołu umożliwiającego rozproszone przechowywanie danych odpornych na potencjalną cenzurę i kontrolę. Sieć funkcjonuje jako bezpieczne i chronione repozytorium zbiorowych, zdecentralizowanych opowieści o możliwej przyszłości w poszczególnych regionach, odnoszących się do kryzysu klimatycznego, migracji i technologii. Odwiedzający są zaproszeni do podłączenia się do węzła i przesłania własnej krótkiej, wymyślonej historii. Historie w węzłach Sieci zaufania są dostępne wyłącznie bezpośrednio i indeksowane jako hasze kryptograficzne na stronie: archipelago2092.xyz.

archipelago2042.xyz

Strona

Historie hostowane w węzłach Sieci zaufania są dostępne tylko bezpośrednio. Na stronie tej wpisy są indeksowane w postaci haszów kryptograficznych. Przedrostek wskazuje miasto, w którym dana historia została przesłana.

Flaga Sieci zaufania na wyspie Tilos

Wydruk cyfrowy na płycie dibond, 105 × 70 cm

Pierwszy węzeł nomadyczny Sieci zaufania uruchomiony został w ratuszu na wyspie Tilos w południowo-wschodnim archipelagu na Morzu Egejskim, gdzie zagościł już na stałe. By zaznaczyć działanie tego węzła, w sierpniu 2018 roku umieszczono na tej wyspie flagę.

Flaga Sieci zaufania

Wydruk cyfrowy na tkaninie, 135 × 90 cm

Flaga reprezentuje pierwszą Sieć zaufania łączącą trzy pierwsze węzły: na wyspie Tilos, w Atenach i pierwszy węzeł nomadyczny.

Schemat Sieci zaufania w Warszawie

Mieszany druk cyfrowy na papierze archiwalnym, 110 × 60 cm

Diagram przedstawia wszystkie węzły, w tym węzeł nomadyczny II, który jest obecnie aktywny w ramach instalacji Sieci zaufania na Biennale Warszawa. Prezentuje również sieci egejskie. Odwiedzający są zaproszeni do podłączenia się i dzielenia swoimi historiami.

Kyriaki Goni jest artystką urodzoną i mieszkającą w Atenach. Pracuje w różnych dziedzinach i z różnymi technologiami, tworząc rozbudowane, wielowarstwowe instalacje. Łączy to, co lokalne, z tym, co globalne, krytycznie odnosząc się do kwestii technologii, a w szczególności do problematyki nadzoru, rozproszonych sieci i infrastruktur, ekosystemów, relacji między ludźmi oraz między ludźmi i podmiotami innymi niż ludzkie. Jej prace były wystawiane na całym świecie na pokazach indywidualnych i grupowych. Ostatnie wystawy indywidualne tej artystki prezentowano w galeriach Onassis Stegi w Atenach, Aksioma w Lublanie oraz Drugo More w Rijece. Wystawy zbiorowe, w których brała udział, to m.in. Ars Electronica Festival, 13. Biennale w Szanghaju, Transmediale 2020, 5. Biennale Designu w Stambule, Glass Room w San Francisco, Triennale w Melbourne. Jest absolwentką Delfina Foundation (2019) i laureatką stypendiów, m.in. Allianz Kulturstiftung (2021) i Niarchos Artworks (2018). Jej najnowsza praca, Data Garden, otrzymała grecką nagrodę państwową INSPIRE (2020). Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych i korporacyjnych. Ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych w Atenach, uzyskując tytuł magistra sztuk cyfrowych. Wcześniej uzyskała tytuły licencjata i magistra antropologii kulturowej i socjologii rozwoju na Uniwersytecie w Lejdzie. Więcej informacji na temat artystki można znaleźć na stronie: kyriakigoni.com.