Konsultacje i wsparcie merytoryczne: Forensic Architecture
Partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Polska Gościnność, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Grupa Granica

Celem pracy kolektywu jest szczegółowa dokumentacja i rekonstrukcja indywidualnych historii, które wydarzyły się w pasie przygranicznym między Białorusią i Polską zwanym strefą śmierci. Dzięki wykorzystaniu metodologii i narzędzi badań śledczych[1] (śledztwo cyfrowe) powstał materiał audiowizualny dokumentujący dwie historie osób, które doświadczyły przemocy, wywózek (tzw. push-backów) oraz łamania praw człowieka ze strony funkcjonariuszy państw – polskiego i białoruskiego. Cyfrowa rekonstrukcja w formie filmu przedstawia dowody zebrane w procesie badawczym z wykorzystaniem wywiadów przestrzennych, mapowania danych geolokalizacyjnych, materiałów audiowizualnych oraz rekonstrukcji 3D. Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu uwidocznione zostają formy przemocy stosowanej przez funkcjonariuszy obu państw wobec migrantek i migrantów przekraczających granice w nieregularny sposób podczas kryzysu humanitarnego. Projekt będzie rozwijany w perspektywie długoterminowej.

[1] Wywiad przestrzenny (situated testimony) to metoda wywiadu poznawczego obejmująca odtwarzanie pamięci świadków za pomocą narzędzi przestrzennych i wizualnych w celu rekonstrukcji wydarzeń oraz weryfikacji innych zeznań i dowodów.

Border Emergency Collective jest zespołem badawczym specjalizującym się w łączeniu praktyki aktywistycznej z teorią, rozpoznaniem z ogólnodostępnych źródeł (open-source intelligence, OSINT) i doświadczeniem na polu architektury i filmu. Grupa powstała w odpowiedzi na trwający kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy i wzrastającą skalę przemocy funkcjonariuszy obu państw wobec osób migrujących.