Room to Bloom łączy feministyczne artystki z doświadczeniem migracji, które tworzą ekologiczne i postkolonialne narracje w Europie. Skupiając twórczynie, nazbyt często zajmujące peryferyjne miejsce w świecie sztuki, a na dodatek żyjące w miejscach uznawanych za peryferie geograficzne (Sycylia, Ukraina, Polska, Grecja), dąży do tworzenia dyskursu dotyczącego kultury europejskiej, który będzie oparty na doświadczeniach i wiedzy peryferii, oraz do przywrócenia ich do centrum. Room to Bloom szkoli i wspiera młode artystki, formułuje propozycje bieżących dekolonialnych i ekofeministycznych praktyk artystycznych oraz tworzy nowe, ekologiczne i postkolonialne narracje feministyczne dla transnarodowej Europy. Projekt towarzyszy Biennale Warszawa i jest współfinansowany w ramach programu Kreatywna Europa Komisji Europejskiej.

Ségolène Pruvot jest dyrektorką kulturalną European Alternatives i koordynatorką Room to Bloom. Była kuratorką, menadżerką i koordynatorką projektów artystycznych w kilku krajach, m.in. Transeuropa Festival. Obecnie pełni funkcję partnerki w projekcie Horizon2020 Artsformation, który skupia się na tym, jak sztuka może pomagać w transformacji cyfrowej współczesnych społeczeństw. Obroniła doktorat z socjologii miejskiej. W trakcie swojej kariery akademickiej i życia zawodowego wyspecjalizowała się w badaniach zagadnień na przecięciu sztuki, miasta i zmian społecznych.