Trzygodzinny warsztat według dramaturgii Georga Blokusa przy wsparciu Kasi Wójcik dotyczyć będą zagadnienia zaufania w internecie, w szczególności w odniesieniu do praw kobiet i osób LGBTQI oraz tego, jak są one podważane, konsolidowane i przekształcane w przestrzeni wirtualnej.

Podzielimy się opowieściami o politycznym zaufaniu i braku zaufania, przeanalizujemy przyczynowe struktury wszechobecnego klimatu politycznej nieufności i wymienimy się aktywistycznymi strategiami budowania transnarodowego zaufania w przestrzeni cyfrowej. Dyskusja podsumowująca forum skoncentruje się na pytaniu o to, jak możemy wspólnie budować solidarność ponad granicami w przestrzeni cyfrowej i jaką rolę odgrywają w tym kontekście bezpieczeństwo i odwaga.

Warsztaty są częścią badań nad zaufaniem bez granic prowadzonych przez European Alternatives.

Grupa fokusowa powstała w ramach projektu partycypacyjnego Trust Without Borders.

Zapisy

Georg Blokus jest dyrektorem berlińskiego oddziału European Alternatives. Zajmuje się prowadzeniem Szkoły Transnarodowego Aktywizmu, oferując przestrzeń do badań partycypacyjnych, szkolenia liderów, budowania społeczności i pogłębionej refleksji dla młodzieżowych aktywistów, organizacji pozarządowych, twórców ruchów, organizatorów związków zawodowych, edukatorów i zaangażowanych politycznie artystów poszukujących umiejętności, narzędzi i znajomości w zakresie transformacyjnego sposobu organizowania się. Z wykształcenia jest psychologiem, przez kilka lat pracował jako edukator i strateg w oddolnych ruchach progresywnych, związkach zawodowych i organizacjach obywatelskich. Ze względu na historię własnej rodziny – urodził się w latach 80. niedaleko solidarnościowego Gdańska – skupia się na organizowaniu pracowników, migrantów i ich społeczności w celu budowania solidarności i walki o ich prawa ponad granicami. Zanim na początku 2021 roku dołączył do EA, był dyrektorem artystycznym działu edukacji młodzieży w Akademie der Künste der Welt w Kolonii i szefem School of Political Hope (Berlin), którą zapoczątkował w 2017 roku jako miejsce dla obywateli, społeczności i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego poszukujących inspiracji do przezwyciężenia uczucia bezsilności.

Kasia Wójcik koordynuje projekty dla Academy of Migrant Organizing oraz Trust Without Borders w berlińskim oddziale European Alternatives. Zajmuje się przede wszystkim organizacją migrantów, pracowników i ich społeczności, a także sieciowaniem artystów na poziomie lokalnym i transnarodowym. Jest dramaturżką, kuratorką i poetką, jej prace sytuują się na przecięciu sztuki i aktywizmu. Studiowała medycynę i nauki humanistyczne w Berlinie oraz brała udział w rezydencji badawczej w Santiago de Chile. Współpracuje z kolektywem artystycznym Staub zu Glitzer, a także IIPM / Milo Rau. Brała udział w projektach artystycznych B6112 (2017), General Assembly (2017), The New Gospel (2019) oraz School of Resistance (od 2020).